Terugblik Messiah

De Messiah tournee langs 9 plaatsen (Groningen, Emmeloord, Amersfoort, Schiedam, Amsterdam, Zwolle, Utrecht, Rhenen en Leiden) was een groot succes.
Vrijwel alle bezoekers waren onder de indruk van de vaak aangrijpende muziek van Händel. Sommige stuurden ons spontaan mooie mailtjes.
Hier leest u er vier, bij de foto’s van de repetitie in Leiden (er wordt niet gefotografeerd tijdens de uitvoeringen). De foto’s zijn van garn.nl.