DE NIEUWE PHILHARMONIE UTRECHT

Een nieuw soort orkest

Geschiedenisje

De Nieuwe Philharmonie Utrecht bestaat sinds 2009. De motivatie om een orkest te beginnen was simpel: de vierde stad van het land heeft in Tivoli Vredenburg een prachtige concertzaal maar geen klassiek orkest.
Wij zijn een projectorkest, dus geen orkest met een groep musici in vaste dienst. Per project stellen we een orkest samen, uiteraard vaak met dezelfde musici.

Beginselverklaring door Johannes Leertouwer

In het project rond mijn promotieonderzoek naar de negentiende-eeuwse uitvoeringspraktijk van de orkestmuziek van Johannes Brahms heb ik de sleutel gevonden voor nieuwe uitgangspunten voor het orkest.
De nieuwe kenmerken die in alle NPhU-producties zullen terugkeren zijn:

  • Side by side’ musiceren door musici uit drie generaties: ervaren professionals, jonge professionals en studenten.
  • Het orkest als laboratorium; resultaten van historisch onderzoek worden uitgeprobeerd en in klank omgezet, de kennis en ervaringen worden gedeeld
  • Een nieuwe manier van leiding geven. Musiceren op basis van gedeelde argumenten. Ego-loos leidinggeven.
  • Fair Pay. Transparante betalingsstructuur met geringe inkomensverschillen.

Het orkest speelt hiermee nadrukkelijker dan voorheen ook de rol van een opleidingsinstituut.
De ambitie om ervaring en kennis te willen delen heeft ook betrekking op mijn eigen positie. In de afgelopen 12 jaar heb ik als artistiek leider en chef-dirigent alle projecten zelf gedirigeerd. In de komende 12 jaar wil ik graag minstens een keer per jaar ook jonge dirigenten ruimte geven om het ensemble te leiden op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten.